Proporcje wielkości…

Często ludziom się wydaje, że im coś jest większego tym bliżej jest się Boga. I tak powstała wieża Babel, i tak powstają wszelkiej maści współczesne pomniki.

Z drugiej strony proporcje wyznaczyła Służebnica Pokorna, wielkością swojej własnej figurki.

Chcesz być wielki, to jedź do Gidli. Figurka ma tylko 8cm, a dzięki jej obecności Wiara ludu góry przenosi.

Dobra, Dobry…

Bogaty młodzieniec

Gdy wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, pytał Go: «Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?» Jezus mu rzekł: «Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę». On Mu rzekł: «Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości». Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł mu: «Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną!» Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. (Mk 10,17-22)

Adam a poszukiwanie prawdy

Adam, gdy sięgał po owoc z drzewa poznania dobra i zła, spodziewał się poznania wszystkiego… Jednak według księgi Rodzaju główne odkrycie polegało na zauważeniu własnej nagości.

Pewnie z kolekcjonerami teczek i tanich sensacji też tak będzie. Zamiast prawdy, dojdą do poznania własnej nagości. OBY!

Rok Bożego Miłosierdzia … rozkręca się

Rok Bożego Miłosierdzia rozkręca się na dobre w Polsce…

Tylko czy o takie pojmowanie Bożego Miłosierdzia: chodziło Papieżowi Franciszkowi, św. siostrze Faustynie i św. Janowi Pawłowi II.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.