Podział chórów

Chóry można podzielić na takie, które:
1. rozśpiewują się (1-śpiewają) i wychodzą postać na scenie,
2. mruczą i śpiewają na scenie,
3. syczą i odpełzają przed koncertem ze sceny.