Bezrobocie

Bezrobocie – to zatrważający problem w szczególności naszych czasów, chociaż można go odnaleźć w każdej z epok.

W Polsce od 10 lat proponuje się w różnych formach wzrost wydatków socjalnych w celu obniżenia bezrobocia.
W Stanach Zjednoczonych obniża się PODATKI.
Jakie są efekty? W US bezrobocie jest małe, w Polsce doszło do 15%.

Jakby tego było mało “kolega” Miller obiecuje po dojściu do władzy wzrost wydatków przeznaczonych na walkę z bezrobociem. Zgodnie z logiką po dojściu do władzy SLD czeka nas w krótkim czasie 30% bezrobocie.
“Boże chroń Polskę”.