Poszukiwanie Absolutu

Poszukiwanie Absolutu, sensu i pełni egzystencji jest właściwe człowiekowi, a w sposób szczególny młodzieży. Drodzy Młodzi, niech Was nie zadowala nic, co jest poniżej najwyższych ideałów! Nie dajcie się zniechęcić tym, którzy rozczarowani życiem nie słyszą głębszych i bardziej autentycznych pragnień ich serca. Macie rację, gdy nie godzicie się na nijakie rozrywki, przelotne mody i propozycje, które Was umniejszają. Jeśli zachowacie wielkie pragnienie Boga, zdołacie uniknąć przeciętności i konformizmu, tak rozpowszechnionych w naszym społeczeństwie.

Jan Paweł II
(orędzie na XVII Światowy Dzień Młodych 2002 w Toronto)

Ten tekst rzucił mnie dzisiaj na kolana. Uniknąć przeciętności i konformizmu niesamowite drogowskazy… Warto spróbować!