Pograć nam potrzeba

Jutro czwartek, jakby tak wreszcie pograć na oboju. Proszę wspomóżcie mnie abym zaczął grać, bo inaczej uschnę z niewypowiedzenia.