Mieć czy być?

“Mieć czy być?” to pytanie Ericha Fromma. Czy dzisiaj można postawić bardziej aktualne pytanie, szczególnie w Gliwicach po ostatnich wydarzeniach?

Być dla człowieka, czy też mieć człowieka (przedmiot w tym momencie)? Ojciec Święty powiedział kiedyś, że miłość jest nam dana i zadana… “mieć czy być” o to jest pytanie???

A pewno za dni kilka, przez najbliższe tygodnie będziemy słuchać o nieboszcze PZPR, która “ubogą wdową” była i SLD tylko “kulą u nogi” wzbogaciła. Na szczęście obejrzałem dzisiaj “Zmienników” i dzięki śp.Stanisławowi Barei pamiętam miłość PZPR do narodu…

Życzę wszystkim dobrej pamięci w odpowiadaniu na pytanie “mieć czy być?”