Miłosierni są błogosławieni

“Błogosławieni miłosierni albowiem oni miłosierdzia dostąpią”…
Oby tak nie stracić dzisiejszego dnia. Nie stracić żadnej okazji do podążania drogą, którą poszedł miłosierny Samarytanin. Piątek męki, piątek zadumy, piątek pojednania i miłosierdzia…