Ale nam się wydarzyło

Ojciec święty zwykł mawiać w takich sytuacjach “Ale nam się wydarzyło”. Tak więc to tyle słowem komentarza do dnia dzisiejszego 🙂