Dobranoc konfekcjo

Kiedy zrealizujemy te życzenia z lat 60-tych???

Dobranoc.
Dobranoc Ojczyzno już księżyc na czarnej lśni tacy.
Dobranoc i niech Ci się przyśnią pogodni, zamożni Polacy.
Że luźnym zdążają tramwajem, wytworną konfekcją okryci.
I darzą uśmiechem się wzajem i wszyscy do czysta wymyci.
I wszyscy uczciwi od rana, od morza po góry, aż hen.
Dobranoc Ojczyzno kochana.
Już czas na sen.

Kabaret Starszych Panów