Być dla drugiego

Pamiętać o ideałach w chwilach zwątpienia. Pamiętać o przyjaciołach w chwilach egoistycznego osamotnienia. Pamiętać o chorych gdy zdrowie dopisuje. Być człowiekiem, nic więcej po prostu być dla drugiego…