Palacz bogaczem

Palacz bogaczem!!!!!
1 paczka dobrych papierosów to 5-6zł.
Wypalając 2 paczki dziennie to 10-12zł.
Tydzień 7 dni, czyli 14 paczek to 70-84zł.
Miesiąc ok. 30 dni, czyli 60 paczek to 300-360zł.
Rok 365 dni, czyli 730 paczek to 3650-4380zł.
10 ostatnich lat, czyli 7300 paczek to 36500-43800zł.
Dodając jeszcze inflację za ten okres załóżmyPa 15% w tym okresie, to daje 41975-50370zł.
Dlaczego skoro nie palę nie mam tych pieniędzy dlaczego? Ładnie wyglądałaby taka sumka na koncie prawie 50000zł. Z drugiej strony jakimi bogaczami muszą być palacze skoro stać ich na takie wydatki, a pewno czasem pali się więcej, może kupuje się także drożej…