Winylowej płyty czar

Najlepsza płyta to płyta z winylu. Doznaję tego słuchając fantastycznych bajek w prędkości 45. Niech żyją wielcy aktorzy Barbara Krafftówna, Irena Kwiatkowska, Wiesław Michnikowski, Jan Matyjaszkiewicz, Mieczysław Czechowicz, Edmund Fidler i inni oddający pięknem głosu i dykcją to co tworzy poetycką dziecięcą fantazję.