Droga czynu czy oczekiwanie?

W życiu są dwie drogi: droga czynu i droga oczekiwania. Wybór należy do człowieka.
W życiu katolika są dwie drogi: droga zwątpienia (upadku) i droga modlitwy (nadziei zmartwychwstania).
W bolesnej sytuacji sięgnięcie po modlitwę i post, jest jedynym sposobem walki z działaniem szatana. Dlatego wielka jest łaska Bożej Mądrości osób zachęcających do modlitwy za kościół Archidiecezji Poznańskiej. Nie dyskutujmy, nie oceniajmy, módlmy się wspólnie, aby Bóg wyprostował te bolesne drogi i zaradził złu.