Praca to nie tylko robota

Praca – nasze codzienne działanie. Konieczność pracy ukazują słowa zawarte w Piśmie Świętym Kto nie pracuje, ten niech i nie je. oraz w tradycji Bez pracy nie ma kołaczy.
Czy jesteśmy “skazani” na pracę? Do pewnego stopnia tak. To “skazanie” nie upoważnia jednak nikogo do nieuszanowania naszej pracy.
Praca “nieuszanowana” nie jest już pracą, lecz stręczycielstwem lub znęcaniem…