Wielki Czwartek

Rozpoczęło się Triduum. Liturgia Wielkiego Czwartku w mroźnym kościele, piękna swoją ponadczasowością.
Dzień ustanowienia sakramentu kapłaństwa. Dzień nominacji arcybiskupiej w Poznaniu. Dzień w którym dowiedziałem się z listu od przyjaciela, że jak Bóg da to za dwa miesiące przyjmie święcenia kapłańskie. Proszę pamiętajcie o nim w modlitwie.
Wielki Czwartek dzień dziękczynienia za dar kapłanów. Jutro piękna Ciemna Jutrznia, praca, liturgia Wielkiego Piątku i adoracja Krzyża.