Credo in unum Deum

Credo in unum Deum… Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato; passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad dexteram patris.

Wierzę w jednego Boga… Ukrzyżowany również za nas, przed Poncjuszem Piłatem; został umęczony i pogrzebany, i zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca.