Globalna wioska

Świat stał się globalną wioską. Przywódcą tego świata został Chlip. On to własną piersią, z własnym ojcem zdobywał nocą pokarm w centrum świata czyli w hipermarkecie. Wkrótce ta prawda objawiona dotarła do szerokich kręgów świata tego.
Początek dał przekaz blogowy, który szybko rozprzestrzenił się na wszelkie ośrodki “władzy”. W Wielki Czwartek mowy retoryczne i oskarżycielskie – hipermarkety – zastąpiły tu i tam wspomnienie ustanowienia sakramentu kapłaństwa. Po świętach wiadomości dotarły już do wszelkich szkół i przedszkoli. Dzieci uświadamiają teraz rodziny, i kolejny najazd na hipermarkety do boju się sposobi.
W Ewangelii można przeczytać przypowieść o wyrzuceniu przez Pana Jezusa sprzedających i kupujących ze świątyni. Czyżby więc hipermarket był świątynią skoro z niego – niektórzy – chcą wyrzucać kupujących???
Aby było jasne, osobiście z hipermarketów nie korzystam. Nie mam jednak prawa odsądzać od czci tych, którzy dokonują w nich zakupów, w większości polskich produktów.
Chlipie rządź globalną wioską! Kapelanie bądź nam kapelanem Wielkiego Czwartku! Szczęść Wam Boże 🙂