Gaarło i wzrockowanie

Gaarło mnie boli, chyba za dużo gardłuję. Muszę przestać. Pozostaje wzrockowanie i zasłuchiwanie.
Tak od dziś będę wzrockowcem w pełnej krasie…