Czy stary człowiek może być na czasie?

Czy stary człowiek może być na czasie? Jan Paweł II udowadnia każdego dnia, że jest to możliwe. Z właściwą sobie dalekowzrocznością duchową – stwierdza: “Internet jest nowym forum dla głoszenia Ewangelii”. Z orędzia tchnie powiew Nowej Wiosny Kościoła. Mam nadzieję, że ten ożywczy powiew dotrze do najmniejszej, najdalszej struktury kościoła powszechnego.
… Dla Kościoła nowa przestrzeń cybernetyczna jest wezwaniem do wielkiej przygody w posługiwaniu się jej potencjałem dla głoszenia orędzia ewangelicznego. Wyzwanie to dotyczy istoty tego, co u początków tysiąclecia oznacza spełnianie nakazu Pana: “Duc in altum!” (Łk 5,4)… Fakt, że przez internet ludzie pomnażają swe kontakty w niewyobrażalny dotychczas sposób, stwarza cudowne możliwości szerzenia Ewangelii. Lecz prawdą jest także, że stosunki utrzymywane za pomocą środków elektronicznych nie mogą zastąpić bezpośredniego kontaktu ludzkiego, którego wymaga prawdziwa ewangelizacja. Ewangelizacja bowiem zależy zawsze od osobistego świadectwa tego, który został posłany, by ewangelizować (por. Rz 10,14-15)… W tym Światowym Dniu Środków Społecznego Przekazu wzywam cały Kościół do odważnego przekroczenia tego nowego progu, aby “wypłynąć na głębię” w sieci, aby teraz, jak w przeszłości, wielkie zaangażowanie Ewangelii i kultury ukazało światu “chwałę Bożą na obliczu Chrystusa” (2 Kor 4,6). Niech Pan błogosławi wszystkich tych, którzy trudzą się w tym celu.