Spowiedź święta

Spowiedź święta – niepojęta siłą oczyszczenia i odrodzenia.
Panie, otwórz wargi moje. A usta moje będą głosić Twoją chwałę. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.