Wyobcowany język polski

Język obcy, język wyobcowany czyli literacki język polski. Czy warto uczyć się języków obcych? Może tak, a może nie. Z jednej strony dzięki znajomości języków można poznać wspaniałych ludzi, z drugiej strony bez znajomości tychże języków, można wspiąć się bardzo wysoko.
Republika Kolesi ma jeden język urzędowy i zarazem obcy – język polski.