witraż i haft

Czy witraż i haft mają ze sobą coś wspólnego? Witraż wykonywany jest z wielobarwnego szkła, haft krzyżykowy natomiast wyszywany wielobarwną nitką. Pomimo tych zasadniczych różnic jest jedna cecha wspólna.
W każdej z tych technik artystycznych, niezbędne jest uproszczenie idealnego obrazu rzeczywistości (początkowego) do formy najprostszej (końcowej), ciągle jednak oddającej w sposób jednoznaczny kontury osób i przedmiotów. Wielka sztuka upraszczania, pozornie łatwa, a jednak bez wnikliwych studiów, praktyki i oddania, nieosiągalna dla wielu.
Tak jakby było to odwzorowanie modlitwy do Boga nieskończonego, w słowach Ojcze nasz.