5 minut dla Polski!

5 minut dla Polski!
Nadanie przez prezydenta Bush’a najwyższej rangi wizycie prezydenta Kwaśniewskiego to 5 minut dla Polski. Jest to czas na pokazanie naszej wartości i znaczenia na arenie międzynarodowej, oraz kolejna możliwość zachęcenia kapitału amerykańskiego do inwestowania w Polsce. Jest to czas gdy we wszystkich wiadomościach telewizyjnych i artykułach prasowych pojawia się znaczące dla inwestorów amerykańskich zdanie “Polska to nasz przyjaciel, tam bezpiecznie zainwestujesz!”
Okazywanie przyjaźni państwowej zawsze rodzi pytanie o to, jaki za tym interes stoi. Najważniejsze jest jednak obecnie nie tyle rozpamiętywanie znaczenia przyjaźni, lecz umiejętne wykorzystanie roli najważniejszego Państwa Europy Centralnej. Niech UE i Rosja boją się naszych bliskich kontaktów z USA. Zarazem niech nasz przyjaciel Stany Zjednoczone Ameryki (USA) pamięta o konieczności wspomagania nas na drodze reform, ponieważ inaczej będziemy słabym sojusznikiem: gospodarczo i militarnie.
Wczoraj poczułem się dumny, ponieważ spełniło się marzenie Kościuszki, Pułaskiego, Karskiego, Nowaka-Jeziorańskiego i Brzezińskiego o przyjaźni niepodległej i wolnej Polski z USA. Oby ta przyjaźń trawała nieustannie!