“Przestań się lękać!”

“Przestań się lękać!” Zaufaj Bogu, który jest bogaty w miłosierdzie. Jest z tobą Chrystus, niezawodny dawca nadziei. Jan Paweł II – Balice powitanie AD 2002
Przestań się lękać! to wymagające słowa, bez których niemożliwe jest podążanie za wcześniejszymi słowami Papieża Wypłyń na głębię!.
Przestań się lękać! pomimo bólu, zakrytej przyszłości najbliższej, nie bać się dostrzegać przyszłości wiekuistej z oczekującym Bogiem Przedwiecznym, Bogiem Miłosierdzia i Pocieszenia.
A ja się przyziemnych rzeczy lękam, i tak trudno jest postawić następny krok. W modlitwie łatwiej się te kroki stawia 🙂
Jarku Przestań się lękać!
Mój Drogi Przyjacielu Przestań się lękać! 🙂