Trzeba się modlić za kapłanów

Trzeba się modlić za kapłanów posługujących w Rosji, nastał dla nich trudny czas, bolesnych wyborów. W obawie przed odebraniem wiz i paszportów, zaprzestaną wyjeżdzać na urlopy do Polski i innych krajów. Podejmą heroiczny trud trwania ze swoją owczarnią pomimo prześladowań ze strony rosyjskeigo aparatu państwowego.
Zmuszeni zostali do dania świadectwa prawdziwego kapłaństwa, które wymaga pozostawienia rodziców, współbraci i trwania z owczarnią pośród mroków nocy.
Oby kapłani, żyjący w wolnej Polsce czerpali przykład z tych świętych kapłanów!