Dobra spowiedź

Dobra spowiedź, Eucharystia, modlitwa i dekalog to najlepsza broń na moce piekielne i szatana!