Kocham pozytywnie myśleć

Kocham pozytywnie myśleć, żyć nadzieją wbrew nadziei. Z radością na nowo podejmować trud. Dobro jest silniejsze od zła, zawiści, śmierci i zniechęcenia, bo dobrem jest Bóg. Wypalić się w oczyszczającym ogniu Ducha Świętego, tak aby już nic nie zostało.
Tylko Bóg jest dobry — to znaczy: w Nim i tylko w Nim wszystkie wartości mają swe pierwsze źródło i ostateczne spełnienie: W Nim jest “Alfa i Omega, Początek i Koniec”. Tylko w Nim znajdują one swą prawdziwość i swe definitywne potwierdzenie. Bez Niego — bez odniesienia do Boga — cały świat wartości stworzonych zawisa jakby w ostatecznej próżni. Traci również swą przejrzystość, swą wyrazistość. Zło przedstawia się jako dobro, a dobro zostaje zdyskwalifikowane. Czyż nie wskazuje na to również i doświadczenie naszych czasów wszędzie tam, gdzie Bóg został odsunięty poza horyzont ocen, wartościowań, czynów…?
Dlaczego tylko Bóg jest dobry? Dlatego — ponieważ On jest miłością. Taką odpowiedź daje Chrystus słowami Ewangelii, a nade wszystko świadectwem własnego życia i śmierci: “Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał…”. Dlatego właśnie Bóg jest dobry, ponieważ: “jest miłością”.