Niepokorni synowie Kościoła

Coraz częściej zastanawiam się, dlaczego nieustannie powracają sprawy, które zostały szczegółowo omówione i podsumowane przez Pana Jarosława Makowskiego już 4 lata temu, w artykule Niepokorni synowie Kościoła Tygodnik Powszechny nr 35/2564 z 1998r. W części zatytułowanej “Autodonos i manifestacje” autor opisuje postać o.Bogusława Palecznego KI i działania przez niego podejmowane. Ponadto stawia w tym artykule trudne i ważne pytania:

Jakie koszty musi dziś płacić Kościół w Polsce za fakt, że jest głosicielem Ewangelii wolności? Czy cena ta polega na tym, że wewnątrz samego Kościoła pojawiają się wierni duchowni czy świeccy, którzy rzekomo broniąc Narodu i wiary, kwestionują decyzje swoich biskupów? Czy wolność oznacza brak poczucia odpowiedzialności za Kościół i drugiego człowieka, obojętność wobec przejawów zła i nienawiści? W czasie ostatniej pielgrzymki Jan Paweł II uczył, jak korzystać z trudnego daru wolności: Prawdziwą wolność mierzy się stopniem gotowości do służby i do daru z siebie. Tylko tak pojęta wolność jest prawdziwie twórcza, buduje nasze człowieczeństwo, buduje więzi międzyludzkie. Buduje i jednoczy, a nie dzieli! Jak bardzo tej jednoczącej wolności potrzeba światu, potrzeba Europie, potrzeba Polsce!

(TP 35/2564)
Swoje przemyślenia – ze względu na obszerność tematu – zamieszczam pod tytułem Materiały źródłowe – czy aby nie zapomniana przeszłość?.
Gorąco zachęcam do lektury i dyskusji, wszak każdy ma swój pogląd na te sprawy. 🙂

One thought on “Niepokorni synowie Kościoła

  1. Pingback: Materiały źródłowe – czy aby nie zapomniana przeszłość? | szczepanek.org

Comments are closed.