Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny

Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny
W polityce, a w zasadzie w demokracji można być: za lub przeciw lub wstrzymać się od głosu, a nawet odmówić sobie prawa do głosu pozostając w domu (w niektórych państwach demokratycznych uczestniczenie w wyborach jest obowiązkowe). Człowiek wierzący winien się modlić o dobry wybór. Oczywiście modlitwa może być łatwa lub trudna – wtedy kiedy trzeba pokonywać zmęczenie, zwątpienie i inne pokusy. Jednak zawsze modlitwa jest silniejsza od działania szatana, i tylko ona może wskazać dobry wybór. Bez modlitwy powoływanie się na jakieś wewnętrzne “katolicko-narodowe” przekonanie, jest dla mnie niczym propagowanie poglądów “sekciarskich”.
Tylko modlitwa! Prawdziwa modlitwa nie może współistnieć z nienawiścią. Nienawiść do przeciwników, rodzi jeszcze większą nienawiść i jako taka jest sprzeczna z duchem Ewangelii, co więcej nienawiść zaślepia i uniemożliwia trzeźwy ogląd rzeczywistości, prowadzi do stanów lękowych i zamknięcia w świecie bez nadziei i Boga.
Głośna dyskusja o warunkach przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w dniach 12-13 grudnia zakończy się ostateczną decyzją: tak lub nie.
Są różne sposoby przygotowania do tej decyzji: jedni mówią nie wstąpimy i protestują, inni mówią wstąpimy i pędzą, jeszcze inni mówią chcemy wstąpić na możliwie najkorzystniejszych warunkach.
Jak powinien się do takiej decyzji przygotować człowiek wierzący, świadomy chrześcijańskich korzeni Europy?
Drogowskaz po raz kolejny wskazał Ojciec Święty:

Po odmówieniu modlitwy i udzieleniu błogosławieństwa apostolskiego zgromadzonym na Placu św. Piotra, Papież zaprosił ich do modlitewnego towarzyszenia politykom, którzy zbiorą się w Kopenhadze w dniach 12-13 grudnia, aby zakończyć ważne rokowania dotyczące przyjęcia nowych krajów do Unii Europejskiej. “Kontynent ten będzie mógł się w ten sposób wzbogacić wkładem tradycji kulturalnych i religijnych narodów, które w ciągu wieków pozostawiły nam cenne wspólne dziedzictwo cywilizacji. Oby Bóg zechciał oświecić wszystkich Europejczyków, aby się zjednoczyli, by kontynuować i ofiarować ufność i nadzieję także innym narodom” – powiedział Ojciec Święty.

(e.kai)