Modlitwa

Modlitwa
Jeśli nie wiesz dokąd pójść.
Jeśli nie wiesz co zrobić.
Jeśli nie wiesz jak żyć.
Nie bój się. ON wie.
Po prostu, pomódl się!

19 listopada AD 1996