Dziecko i Sakrament Chorych

W sieci pojawiło się nurtujące pytanie:

Czy dziecko, które nie było jeszcze u I Komunii św. może przyjąć sakrament Namaszczenia Chorych?

Wszedłem więc na stronę Komisji ds.Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski i przeczytałem wyjaśnienie ks.Czesława Krakowiaka zamieszczone tamże w 30 numerze “Anamnesis”: 3. Dzieciom również należy udzielić namaszczenia chorych, jeżeli osiągnęły taki poziom umysłowy, że ten sakrament może im przynieść pokrzepienie. W razie wątpliwości, czy osiągnęły używanie rozumu, należy udzielić sakramentu” (nr 12; por. KPK kan. 1005).

One thought on “Dziecko i Sakrament Chorych

  1. … czyli: udzielić Sakramnetu w każdym przypadku. I to jest rozsądne. Ale pytanie źródłowe wydaje się raczej nienowe. Wieki wcześniej rozprawiano nad tym, czy nie ochrzczonym dzieciom udaje się dostać do Nieba po śmierci.

Comments are closed.