Niebo nie ma zamkniętych bram

Miłość jak ogień, czyli tajemnica czyśćca, Czyśćcowa obsesja czasu to wspaniałe rozważania o tajemnicy, którą kontemplowali mistycy m.in. św.Katarzyna z Genui:

IX.1. […] Niebo nie ma zamkniętych bram, lecz kto chce tam wejść – wchodzi. Bóg bowiem jest pełen Miłosierdzia, otwiera ku nam swe ramiona, aby przyjąć nas do swojej chwały. […]
XVII.4. Nie miej zuchwałości mówić: wyspowiadam się, potem postaram się o uzyskanie odpustu zupełnego; w ten sposób zupełnie uwolnię się od swych grzechów i bez przeszkody wejdę wprost do Nieba.
5. Rozważ bowiem, że nie tak łatwo o dobrą Spowiedź i o akt skruchy, konieczne do uzyskania odpustu zupełnego. Gdybyś wiedział, jak o to trudno, drżałbyś z lęku i byłbyś raczej przeświadczony, że nie dostąpisz odpustu, niż żywił pewność, że możesz go uzyskać.

św.Katarzyna z Genui – Rozprawa o czyśću