Jest taki piękny kraj

Jest taki piękny kraj, w którym ludzie się kochają!
Jest taki piękny kraj, w którym Katolicy są większością, lecz modlą się o wysokie loty dla Ewangelika.
Jest taki piękny kraj, w którym: Katolicy, Ewangelicy, Muzułmanie, Prawosławni, Grekokatolicy, Ormianie, starsi bracia Żydzi i niewierzący żyją w zgodzie.
Jest taki piękny kraj — Wielkiego Papieża, to Polska.