Pokusa nadmyślenia

Fides et ratio (Wiara i rozum) powracam do tej encykliki, aby ponownie przyjrzeć się relacjom wiary i rozumu, i nie ulec pokusie nadmyślenia.
PS Pierwsze strony i już czytam

Termin filozofia – wedle źródłosłowu greckiego – oznacza “umiłowanie mądrości”

, i od razu mi lepiej 😉