Róża piękny kwiat

Róża piękny kwiat… Piękno przyrody, któremu nie sposób się oprzeć…

W średniowieczu uważano świat stworzony za księgę opowiadającą o Bogu. W przyrodzie dopatrywano się znaków rzeczywistości duchowych. Symbolem czystości była lilia lub róża. Praktyki pobożne były traktowane jako składanie kwiatów duchowych, Stąd odmawianie Różańca św. (Psałterza NMP od 150 Zdrowaś Mario) było traktowane jako składanie wieńca z róż czyli różaniec.

W dojrzałym średniowieczu róża była symbolem całkowicie towarzyszącym Matce Bożej, stąd jednoznaczny w treści XV wieczny wiersz Of a Rose, a lovely Rose, Of a Rose is all my song, wykorzystany przez Ruttera w XX wiecznym Magnificat.

W chrześcijaństwie przedstawia się obecnie taką symbolikę:
1) Róża: mądrość wieczna, męczeństwo, męka Chrystusa, milczenie NMP, przemijanie, tajemnica, wieczność, wiosna, zaślubiny
2) Róża czerwona: cierpienia Chrystusa
3) Róża – kwiat: rzesza zbawionych
4) Róża – płatki: 5 ran Chrystusa
5) Róża – pręciki: Bóstwo Chrystusa
6) Róża – w ogrodzie: Kościół
7) Róża złota: radość duchowa

Matko Fatimska módl się za nami, Tyś jest róży kwiat, do Ciebie woła Jezus Maryja cały nędzny świat.