Szczere pytania o sens życia

W nawiązaniu do poprzedniego wpisu, mocne dopowiedzenie dla mnie i dla Ciebie:

Wy, ludzie młodzi, musicie zdobyć się na odwagę, by stawiać sobie szczere pytania o sens życia; kształtować w sobie prawość w myśleniu i działaniu, w szacunku i dialogu z innymi. Prawdzie towarzyszyć musi sprawiedliwość wraz z szacunkiem dla godności każdej osoby ludzkiej. Wiemy jednak, że bez szczerej i bezinteresownej miłości sprawiedliwość nie zapewniłaby światu pokoju. Prawdziwy pokój kwitnie bowiem wtedy, gdy w sercu pokonana została nienawiść, uraza i zawiść; kiedy odrzuca się EGOIZM (sic!) oraz to wszystko, co popycha człowieka do skupienia się na sobie i obrony własnego interesu.

Egoizm – (wg sł. j.polskiego) postawa życiowa, polegająca na zabieganiu wyłącznie lub przede wszystkim o własne dobro i interesy oraz przedkładanie ich nad dobro i interes innych.