Dlaczego czytam?

Dlaczego czytam? Bo ludzie są mądrzy, radośni, otwarci na Boga i chciałbym się ubogacić ich mądrością, a nie być ponurym mrukiem.

Dlaczego czytam? Bo jestem zarozumiały, a książki uczą pokory i ukazują moją niewiedzę.

Dlaczego czytam? Bo pytam czy-tam? nie ma odpowiedzi na moje pytania, pytania świata. Wśród tych ksiąg jest taka jedna prawie dwutysiącletnia, w niej są odpowiedzi…