Agapa

Czym jest współczesna Agapa? Czy to już tylko przejście obok człowieka, w obawie przed prawdziwą rozmową? Czy też jeszcze spotkanie ubogacających się światów i otwarcie na to co nieznane?

Obraz współczesnej agapy, tak mi się w słowa ubiera: Pojedli, popili i mosty za sobą spalili, dzieci Jednego Boga. Albo chlebem się przełamali, winem podzielili i zaraz zapomnieli o wspólnocie chwili – “pilne” sprawy ich rozdzieliły…