Bóg jest dla nas ucieczką i mocą

Bóg jest dla nas ucieczką i mocą:
łatwo znaleźć u Niego pomoc w trudnościach.

Przeto się nie boimy, choćby waliła się ziemia
i góry zapadały w otchłań morza.

Niech wody jego burzą się i kipią,
niech góry się chwieją pod jego naporem:
(Pan Zastępów jest z nami,
Bóg Jakuba jest dla nas obroną).
Odnogi rzeki rozweselają miasto Boże –
uświęcony przybytek Najwyższego.

Bóg jest w jego wnętrzu, więc się nie zachwieje;
Bóg mu pomoże o brzasku poranka.
Zaszemrały narody, wzburzyły się królestwa.
Głos Jego zagrzmiał – rozpłynęła się ziemia:

Pan Zastępów jest z nami,
Bóg Jakuba jest dla nas obroną.
Przyjdźcie, zobaczcie dzieła Pana,
dzieła zdumiewające, których dokonuje na ziemi.

On uśmierza wojny aż po krańce ziemi,
On kruszy łuki, łamie włócznie,
tarcze pali w ogniu.

“Zatrzymajcie się, i we Mnie uznajcie Boga
wzniosłego wśród narodów, wzniosłego na ziemi!”

Pan Zastępów jest z nami,
Bóg Jakuba jest dla nas obroną.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
Amen