Zjednoczenie w Bogu

Rozmawiałem chwilkę z Przyjacielem i takie radosne tchnienie poczułem. Przecież jednocząc się w Jedynym zbliżamy się bardziej niż w rozmowie. Modlitwa, największe zbliżenie dwóch osób na krańcach Świata, Polski i Rodzinnego Domu.