Ile kół?

– A samochód to ile ma kół?
– Cztery…
– A to po co piąte koło u wozu?
– To pewno koło zimowe…
– A co to koło zimowe?
– Nie masz Pan innych problemów?
– eee… aaa… yyy… no tak racja, wyrzucam tę rezerwę z bagażnika… jak cztery to cztery…
– Ale przecież Pan, siedzi teraz w autobusie!!!
– A to ciekawe, myślałem, że przy komputerze…