Ktoś pisze słowo

ktoś pisze słowo… ktoś słowo czyta… On daje światło i zrozumienie…

One thought on “Ktoś pisze słowo

  1. *On daje…*

    a my możemy to usłyszeć, przyjąć, trwając w zasłuchaniu, w gotowości… On się nigdy nie narzuca. Przychodzi “w lekkim powiewie”… zazwyczaj w lekkim… 😉

Comments are closed.