Poczucie marności

Poczucie marności, bezsilności i rozłożonych bezradnie dłoni…

Świadomość obecności Jego, zaufanie i wiara w Niepojętą Tajemnicę tego co dopiero się stanie, wydarzy…

Nie bać się, nie lękać się, nie uciekać, iść do przodu…

Nikt nie powiedział, że to będzie łatwe, i łatwym nie jest.

3 thoughts on “Poczucie marności

Comments are closed.