Za Ojczyznę Polskę

Nowenna dzień VIII

Cząstka Różańca: za Ojczyznę Polskę.
Dzisiaj duchowo łączę się z zebranymi w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie z przedstawicielami Episkopatów Europy, którzy na sprawowanej tam Eucharystii polecać będą Bogu jednoczącą się Europę.