Ufać własnym siłom

Ufać własnym siłom. Człowiek posiada wszelkie środki i narzędzia niezbędne do osiągnięcia tego wszystkiego, czego chce i czego potrzebuje. Chodzi tylko o śmiałość w posługiwaniu się nimi i o niezapominanie o ich istnieniu. Wszystkie przedsięwzięcia, do których trzeba się zabrać, nie są wcale trudne, jak się zwykle na pierwszy rzut oka wydaje, trzeba tylko umieć do nich się zabrać swobodnie, z pewnością siebie i z wolnym umysłem.

Antoni Scheur (26 XII 1919)
Jacek Okoń – Dwupłatowcem na pułap doskonałości