Empiryczne zrozumienie słów

Kilkudniowy wyjazd pozwala na empiryczne zrozumienie słów: lojalność, próżność, pieniacz, mąciwoda, wazelinować, trzeźwość, niewierność, spychotechnika, porno-rozmowy.

2 thoughts on “Empiryczne zrozumienie słów

  1. *spychotenika*

    najprościej mówiąc technika spychania zadań, które winno się wykonać samodzielnie, na inne osoby. Czyli na przykład obejmuje się stanowisko, i swoje zadania spycha się na innych, tak jakby tego stanowiska się nie objęło.

    Spychotechnika słowo popularne wśród prawników. W sieci dostępny artykuł “Spychotechnika, czyli jak sądy pozbywają się spraw.”

Comments are closed.