Kapituła oo.Dominikanów

Czytając zapisy z netowej Kroniki Kapituły Generalnej oo.Dominikanów w Krakowie, można poczuć ożywcze tchnienie Ducha św. w Kościele.

27 lipca 2004 “Sól ziemi”
28 lipca 2004 “Pamiętaj o perle!”
29 lipca 2004 “Kaznodzieja nadziei”
30 lipca 2004 “Śmierć i obumieranie. Najwyższe posłuszeństwo i misja”
31 lipca 2004 “Zajaśniało słońce”