Co jest głębią życia?

Głębią życia jest radość.

Głębią życia jest radość.

Tak, głębią życia jest radość.
Prawdziwa Radość płynie z Dobrej Nowiny (Łk 15, 1-32).