Być Królem

Być Królem

Czy Królem jest ten, co ryczy jak Lew?
Czy Królem jest ten, co przyznaje się do pomyłki i przeprasza?
Czy Królem jest Ten, co idzie z belką przerzuconą przez skrwawione plecy?

Kto jest Królem, kto?