Cud wizyty w Rosji

Dzisiaj modlimy się za Papieża Jana Pawła II-go w dniu jego wyboru na Stolicę Piotrową. Ileż to cudów wydarzyło się za jego pontyfikatu.

I gdy tak dzisiaj w święto św.Jadwigi Śląskiej się zamyślam, jaki cud mam wypraszać na kolanach dla Papieża… to już wiem… Panie Boże spraw aby Jan Paweł II-gi mógł odwiedzić Rosję.

Dobry Boże Ty wszystko możesz, dokonaj tego cudu, w który nikt dzisiaj racjonalnie nie potrafi uwierzyć.

Amen

2 thoughts on “Cud wizyty w Rosji

Comments are closed.